Stockpiling

Volume van bergen zand of ander materiaal opmeten is een tijdrovende, soms onveilige en dure opdracht. Met behulp van een drone kan dit aanzienlijk goedkoper, veel sneller en nauwkeuriger.

Een vluchtplan wordt opgesteld afhankelijk van de grootte van het terrein, de gewenste overlap en grondresolutie, de drone zal vervolgens automatisch het gebied overvliegen en op de gewenste plaatsen opnames maken.

Nadien worden alle foto’s in fotogrammetriesoftware verwerkt. Dit resulteert in een 2D en 3D map waar men alle aanwezige volumes, afstanden en oppervlakten kan opmeten.

Grondcontrolepunten zijn in de meeste gevallen overbodig aangezien er verschillende studies hebben aangetoond dat modellen met GCP’s en zonder GCP’s een verschil vertonen van slechts 2,5 – 4,5% – Case Study Datumate.

Eenmaal een 3D model verkregen is, kan hier met de nodige software heel wat info worden uitgehaald: op te vullen volume, reeds aanwezige volume, doorsnedes, hoogtes, oppervlakten, …

Stockpiling DDrone